CAD - CAM

Kot vse sodobno usmerjene orodjarne tudi mi pri svojem delu uporabljamo vrhunsko CAD/CAM programsko opremo.

Kratica CAD (angl. Computer Aided Design) pomeni računalniško podprto konstruiranje, pri katerem konstrukter pri snovanju izdelkov uporablja računalniške in programske sisteme. Kratica CAM (angl. Computer Aided Manufacturing) pomeni računalniško podprto proizvodnjo, pod katero razumemo uvajanje računalniškega vodenja v postopke proizvodnje in montaže.

  • Solidworks – program za 3D modeliranje

  • Solidcam – program za 3D rezkanje raznih oblik

  • Solidcam _ i-machining – program za rezkanje raznih oblik z večjo produktivnostjo

  • ZWCAD – program za izdelavo 2D dokumentacije